Αίτημα [HEZ6473]

Υψηλή

Διαρροή αποχέτευσης λυμάτων

22
0
Ύδρευση-Αποχέτευση
Ανατέθηκε

Φραγμένο φρεάτιο με τα λύματα να τρέχουν στο δρόμο κ να έχουν κατακλύσει το εσωτερικό διπλανής οικοδομής