Κανονική

Καμένη λάμπα

11
0
Φωτισμός – Σηματοδότες
Επιτυχής ολοκλήρωση

Καμένη λάμπα σε στύλο κεντρικής οδου Παληού