Κανονική

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

8
0
Κάδοι - Καθαριότητα
Επιτυχής ολοκλήρωση

ΣΤΟ 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΡΩΜΑΝΟΥ 17 ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΕΧΟΥΝ ΠΕΣΕΙ ΛΑΔΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ...ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΕΡΙΜΝΗΣΤΕ...