Αίτημα [MBI7121]

Υψηλή

Σπασμένος κάδος

24
0
Κάδοι - Καθαριότητα
Επιτυχής ολοκλήρωση

Έχει σπάσει ο μηχανισμός του κάδου και σε προηγούμενη ανάρτηση μας ήρθε επιβεβαίωση ότι φτιάχτηκε αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ παρά μόνο ηλεκτρονικά