Αίτημα [MIE1752]

Υψηλή

Λακκούβα

21
0
Οδόστρωμα – Πεζοδρόμια
Επιτυχής ολοκλήρωση

Εδώ και εβδομάδες υπάρχει επικίνδυνη λακκούβα ακριβώς επάνω στη στροφή (Πιθανώς δημιουργήθηκε από μη σωστό επαναστρώσιμο του τσιμέντου λόγω έργων προ καιρού)(7-2-19)