Αίτημα [NZI8982]

Κανονική

Καθαρισμός

32
1
Κάδοι - Καθαριότητα
Επιτυχής ολοκλήρωση

Σε συνέχεια του από 17/11/18 αιτηματός μου,σας ενημερώνω ότι εκτος από επισκευή του καγκελου και της περίφραξης,χρειάζεται και καθαρισμός ο χωρος δίπλα στους κάδους και αποκομιδή των σκουπιδιών του μικρου κάδου απέναντι(30/11/18).