Αίτημα [OZT5391]

Υψηλή

Στρώματα-κουφώματα κ.α

20
1
Κάδοι - Καθαριότητα
Επιτυχής ολοκλήρωση

Ογκώδη αντικείμενα έξω από τον Παιδικό Σταθμό της Ρωμανού. Κάποια από αυτά είναι μέσα από τον σταθμό στον οποίο οι υπάλληλοι έπρεπε να ενημερώσουν οι ίδιοι την υπηρεσία καθαριότητας.