Αίτημα [PAM7680]

Υψηλή

Καθαριότητα!

38
2
Κάδοι - Καθαριότητα
Επιτυχής ολοκλήρωση

Εικόνες από το 9ο Δημοτικό σχολείο, από την πλευρά της οδού Αγ, Αθανασίου.