Αίτημα [PMT5764]

Κανονική

Εγκαταλειμμένο όχημα

14
0
Δημοτική Αστυνομία
Σε εξέλιξη

Έναντι ΜΑΣΟΥΤΗ οδός Κρήτης εγκαταλειμμένο αυτ/το RENAULT κόκκινο χωρίς πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας (6-1-19)