Αίτημα [YNA2434]

Υψηλή

Κοπή κλαδιών σε κοινόχρηστο χώρο

18
0
Χώροι Αστικού Πρασίνου
Ανατέθηκε

Πρέπει να κοπούν τα κλαδιά των δέντρων που βρίσκονται στο κοινόχρηστο χώρο έναντι της οικίας, λόγω σοβαρού κινδύνου πτώσης των δέντρων στην οικοδομή, λόγω της κλίσης που έχουν. Επίσης, είναι και θέμα υγιεινής και καθαριότητας.