Αίτημα [ZKY5937]

Κανονική

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

17
0
Κάδοι - Καθαριότητα
Επιτυχής ολοκλήρωση

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 1 ΚΑΙ 3 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ ΓΙΑ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΑ.