Αίτημα [ZYO4409]

Υψηλή

Χαλασμένο καπάκι κάδου

18
0
Κάδοι - Καθαριότητα
Σε εξέλιξη

Έχει χαλάσει ο μηχανισμός για το καπάκι του κάδου.