Αίτημα [AEB8750]

Κανονική

Εγκαταλειμμένo οχημα

7
0
Δημοτική Αστυνομία
Σε εξέλιξη

(13-1-20)Εγκαταλειμμένο ΕΙΧ ΟΠΕΛ Καντετ πράσινο χωρίς πινακ.αριθ.κυκλοφοριας ,δ)ση Πάρου και Τηνου.