Δήμος Καβάλας

cancel
Υπηρεσίες Οργανισμός Επικαιρότητα

Αιτήματα

Ανατέθηκε
Καβάλα Θράκης
1
0
Σε εξέλιξη
Σκρα 16
11
0
Ανατέθηκε
Σκρα 10
15
1
Ανατέθηκε
Σκρα 18
5
1
Ανατέθηκε
Καβάλα Φρυγίας & Αργυρούπολης & Ανατολικής Θράκης
6
1
Ανατέθηκε
Καβάλα Φρυγίας & Αργυρούπολης & Σεβαστείας
4
1