Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Αιτήματα

222
0
Ανατέθηκε
204
1
0
Επιτυχής ολοκλήρωση
182
0
Επιτυχής ολοκλήρωση
180
0
Επιτυχής ολοκλήρωση