Δήμος Καβάλας

cancel
Υπηρεσίες Οργανισμός Επικαιρότητα

Αιτήματα

Επιτυχής ολοκλήρωση
7ης Μεραρχίας 61
3
0
Επιτυχής ολοκλήρωση
Ιουστινιανού 17
2
0
Επιτυχής ολοκλήρωση
Γαλλικής Δημοκρατίας 32
3
0
Ανατέθηκε
Αμυνταίου 15
8
0
Ανατέθηκε
Καβάλα Θ.Καβαλιώτου
21
1
Σε εξέλιξη
Καβάλα Πολύστυλο
8
0