Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Αιτήματα

175
0
Ανατέθηκε
165
1
0
Επιτυχής ολοκλήρωση
145
0
Επιτυχής ολοκλήρωση
142
0
Επιτυχής ολοκλήρωση