Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Αιτήματα

480
0
Ανατέθηκε
468
1
0
Επιτυχής ολοκλήρωση
439
0
Επιτυχής ολοκλήρωση
435
0
Επιτυχής ολοκλήρωση