Κανονική

Αποκατάσταση Οπής

13
0
Οδόστρωμα – Πεζοδρόμια
Σε εξέλιξη

Σας παρακαλώ για την αποκατάσταση της οπής, που βρίσκεται στο τέλος της οδού Μιλήτου, στην συνοικία Νεάπολη (ΔΕΠΟΣ). Η εν λόγω οπή έχει διάμετρο περίπου 1,00m, βάθος περί τα 10cm και η ποσότητα σκυροδέματος για την αποκατάστασή της είναι της τάξης του 0,1 κυβικού μέτρου. Στην θέση αυτή αυτή σταθμεύουν οχήματα και χρησιμοποιείται για τοπικούς ελιγμούς. Η οπή δημιούργησε μικροατυχήματα και δυσκολίες στους περιοίκους.