Αίτημα [BOE1203]

Κανονική

Εγκαταλειμμένo οχημα

11
0
Δημοτική Αστυνομία
Σε εξέλιξη

(16-1-20)Επί της Ειρ.Αθηναιας 22,εγκαταλειμμένο ΕΙΧ αυτ)το ΟΠΕΛ Ασκόνα ασημί χωρίς πινακ.αριθ.κυκλοφ.