Αίτημα [BXB5868]

Κανονική

Εγκαταλειμμένo οχημα

16
0
Δημοτική Αστυνομία
Σε εξέλιξη

Επί πολύ καιρό πάνω στο πεζοδρομιο Φαβιέρου 26 εγκαταλειμμένο ΕΙΧ Μερσεντές χωρίς πινακ.αριθμ.κυκλοφοριας(16-11-19)