Υψηλή

Τοιχίο δίπλα στο πάρκινγκ της πρώην ταβέρνα Αχιλλέας

9
0
Οδόστρωμα – Πεζοδρόμια
Σε εξέλιξη

Ανακατασκευή του τοιχιου στα αριστερά της ταβέρνας στο πάρκινγκ που έχει υποχωρήσει και τοποθέτηση κάδου μπροστά σε αυτό, υπάρχουν πολλά σκουπίδια εκεί....