Αίτημα [EIP4879]

Κανονική

Επικίνδυνες λακουβες

22
0
Οδόστρωμα – Πεζοδρόμια
Επιτυχής ολοκλήρωση

(31-7-20) Στην Πραξιτελους 18-20 υπάρχει επικίνδυνη λακούβα στο οδόστρωμα,βάθους περίπου 20 εκ.