Κανονική

Λακούβες στο Δρόμο

3
0
Οδόστρωμα – Πεζοδρόμια
Ανατέθηκε

Περαιβού 1 και 3 ανάμεσα, Μεγάλη λακούβα στον δρόμο, καθώς κατεβαίνει ο δρόμος αριστερά. Πρίν λίγες ημέρες , κλείσατε μία μικρή λακούβα και αυτή δεν ελήφθη υπόψη. Σας παρακαλώ να το ξαναδείτε . Ευχαριστώ