Υψηλή

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΤΡΥΠΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 5

13
0
Οδόστρωμα – Πεζοδρόμια
Ανατέθηκε

Εδώ και 2 μήνες περίπου υπάρχει μια τρύπα στην οδό Δημοσθένους. Πάρα πολύ επικίνδυνο σημείο.