Κανονική

Μη λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας Οικονομικες Συναλλαγες Πρόσβαση των δημοτών, σε προσωποποιημένη υπηρεσία οικονομικής φύσεως

8
0
Γενικά
Επιτυχής ολοκλήρωση

Μη λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας Οικονομικες Συναλλαγες Πρόσβαση των δημοτών, σε προσωποποιημένη υπηρεσία οικονομικής φύσεως , κατόπιν εγγραφής και ταυτοποίησης για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Το 2021 τη χρησιμοποίησα για να ενημερωθώ για τις οικονομικές μου υποχρεώσεις από διάφορα τέλη