Υψηλή

Τοποθέτηση κολονάκια αλλά 2 μέτρα

13
1
Σήμανση Οδών
Ανατέθηκε

Μειώσατε τα κολονάκια ενώ παλιά πριν την ασφαλτοστρωση έφταναν μέχρι σκρα 28.