Αίτημα [MTN9730]

Κανονική

Χωρίς πινακίδες!

10
1
Δημοτική Αστυνομία
Σε εξέλιξη

Αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας επί της Αγ. Τρύφωνος, λίγο πιο κάτω απο το 9ο Δημοτικό σχολείο.