Κανονική

Πρόσθεση φωτιστικού σε υπάρχοντα στύλο.

31
0
Φωτισμός – Σηματοδότες
Ανατέθηκε

Στον τσιμεντένιο στύλο που ήδη υπάρχει κι έχει ένα φωτιστικό να τοποθετηθεί ένα ακόμα μία και ο δρόμος δεν έχει άλλο φωτιστικό σώμα. Πάροδος Ανεξαρτησίας 3 στους κάδους σκουπιδιών.