Υψηλή

Καθαρισμός οικοπέδου

10
0
Κάδοι - Καθαριότητα
Σε εξέλιξη

Καθαρισμός από χόρτα σε οικόπεδο του δήμου Καβαλας Τα χόρτα έχουν βγει στα σκαλάκια που κατεβαίνουν στην Αγίου Αθανασίου.