Αίτημα [NYP7249]

Κανονική

Εγκαταλειμμένo οχημα

11
0
Δημοτική Αστυνομία
Σε εξέλιξη

(15-1-20)Εγκαταλειμμένο (και στο πεζοδρομιο) ΕΙΧ WV Golf μπλε χωρίς πινακ.αριθ.κυκλοφοριας.