Κανονική

Καμένη λάμπα

12
0
Φωτισμός – Σηματοδότες
Επιτυχής ολοκλήρωση

Ζίχνης & Ιοκάστης υπάρχει 2πλη λάμπα που επί της Ζίχνης αναβοσβήνει και χρειάζεται αντικατάσταση και στη βάση του οι ασφάλειες είναι εκτεθειμένες και επικίνδυνες.