Αίτημα [OEB2262]

Κανονική

Απορρίματα μεγάλου όγκου

24
0
Κάδοι - Καθαριότητα
Επιτυχής ολοκλήρωση

Έχει αφεθεί από κάποιον ένα στρώμα δίπλα στον κάδο. Το απορριματοφόρο κάδων δεν μπορεί να το πάρει.