Αίτημα [OEB2262]

Κανονική

Απορρίματα μεγάλου όγκου

12
0
Κάδοι - Καθαριότητα
Σε εξέλιξη

Έχει αφεθεί από κάποιον ένα στρώμα δίπλα στον κάδο. Το απορριματοφόρο κάδων δεν μπορεί να το πάρει.