Υψηλή

Καθαριότητα στα πεζοδρόμια.

11
0
Κάδοι - Καθαριότητα
Επιτυχής ολοκλήρωση

Παρακαλώ όπως υπάρξει άμεση καθαριότητα από τις ακαθαρσίες που υπάρχουν στα παρτέρια των δένδρων που βρίσκονται επί της Ομονοίας 78 έως 82. Ζώα αδέσποτα ή μη, έχουν δημιουργήσει μία άσχημη και δύσοσμη κατάσταση.