Υψηλή

Καμμένες λάμπες

5
0
Φωτισμός – Σηματοδότες
Επιτυχής ολοκλήρωση

Από την ΔΕΥΑΚ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΩΤΣΑΛΟΥ ΚΑΘΟΛΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΣ,ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΊΟΥ ΜΈΧΡΙ ΤΟ lidl ΟΙ ΜΙΣΕΣ ΛΑΜΠΕΣ ΚΑΜΕΝΕΣ