Κανονική

καμένη λάμπα Β παρ Χρυσ. Σμύρνης δίπλα στο πολυκλαδικό

13
0
Φωτισμός – Σηματοδότες
Ανατέθηκε

στη γωνίας του καταστήματος με τα έπιπλα κουζίνας. (Χαμηλή, δεν απαιτείται καλάθι, αλλάζεται και με σκάλα)