Κανονική

Σκουπίδια μεγάλου όγκου

24
0
Κάδοι - Καθαριότητα
Επιτυχής ολοκλήρωση

Βρίσκονται κοντά στους καδους επί της οδού Κολοκοτρώνη 88 έως και 58.