Αίτημα [TIE9157]

Κανονική

Κατεστραμμένο οδοστρωμα

26
0
Οδόστρωμα – Πεζοδρόμια
Επιτυχής ολοκλήρωση

(23-1-20)Στη δ)ση Κόχραν και Αριστοκλεους το οδόστρωμα έχει καταστραφει εκ νεου,με κίνδυνο για πεζούς και οχηματα.