Υψηλή

Σκουπίδια στην πρώην ταβέρνα Αχιλλέας

2
0
Κάδοι - Καθαριότητα
Επιτυχής ολοκλήρωση

Σκουπίδια πολλά και πάλι μπροστά στην πρώην ταβέρνα Αχιλλέας ..παρακαλώ τοποθετήστε περισσότερους κάδους πιο κοντά ,είναι απομακρυσμενοι,και το σημείο να καθαρίζεται πιο τακτικά....