Υψηλή

Αποδυτήρια καλαμιτσας

5
0
Οδόστρωμα – Πεζοδρόμια
Ανατέθηκε

Επισκευή των αποδυτηριων της παραλίας της καλαμιτσας.