Υψηλή

Στείρωση αδέσποτων στο Ύψωμα Βασιλάκη

13
1
Αδέσποτα ζώα συντροφιάς
Σε εξέλιξη

Στείρωση αδέσποτων σκύλων της περιοχής για το λόγο ότι ανά τρεις-τέσσερις μήνες εμφανίζονται τρία, τέσσερα ή και παραπάνω κουτάβια . Σήμερα πάλι εμφανίστηκαν 3 καινούρια όπως φαίνονται στις φωτογραφίες. Ο αριθμός των αδέσποτων αυξάνεται ραγδαία με τις τόσο συχνές γεννήσεις. Αυτά που φαίνονται στις φωτογραφίες είναι περίπου το 1/4 των αδέσποτων που συναντάμε καθημερινά στο δρόμο προς τις κεραίες. Τα μεγαλύτερα σε ηλικία κατεβαίνουν στη ΔΕΠΟΣ, στο Νοσοκομείο ακόμη και στο Φάληρο. Έχει ενημερωθεί προφορικά ο κ.Σταυρίδης εδώ και ένα χρόνο και ο κ.Μουμτζής. Όμως δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου καμία ενέργεια του Δήμου. Οι γεννήσεις συνεχίζονται κανονικά και εννοείται ότι αυξάνονται.