Κανονική

Κάδοι απορριμάτων πάνω στο πεζοδρόμιο

19
0
Δημοτική Αστυνομία
Επιτυχής ολοκλήρωση

Αφορά το αίτημα ΑΗΡ 3801. Η απάντηση που έλαβα από τον δήμο με email (6 Σεπτεμβρίου 2021) είναι η εξής: Σχετικά με το αίτημα ΑΗΡ 3801 που υποβάλλατε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υπάρχει το εξής σχόλιο από το τμήμα καθαριότητας. ΟΙ ΚΑΔΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΜΙΣΗ. Ο ΚΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΝΑΚΗΣ τηλ. 2510316338 ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ. Επειδή δεν είναι δική μου δουλειά σαν δημότης να απευθύνομαι σε ιδιωτικές εταιρείες που έχουν αναλάβει εργολαβία την ανακύκλωση στον δήμο, ξανακαταθέτω το αίτημα με παραλήπτη αυτή τη φορά τη δημοτική αστυνομία και ζητάω να επικοινωνήσει με τον ανάδοχο/εργολάβο και να του εξηγήσει ότι ο κάδος ανακύκλωσης δεν μπορεί να είναι τοποθετημένος στο πεζοδρόμιο και να παρεμποδίζει τους πεζούς.