Αίτημα [XZY3060]

Υψηλή

Αναβλύζουν λύματα από καπάκι αποχέτευσης

20
0
Ύδρευση-Αποχέτευση
Επιτυχής ολοκλήρωση

Εδώ και 2 ημέρες τουλάχιστον τρέχουν λύματα από καπάκι αποχέτευσης. Παρακαλώ για την άμεση διευθέτηση του προβλήματος, διότι τίθεται σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας.