Αίτημα [YEH6311]

Υψηλή

Διαρροή Λυμάτων στο δρόμο

42
0
Ύδρευση-Αποχέτευση
Επιτυχής ολοκλήρωση

Έντονη δυσοσμία με κίνδυνο της δημόσιας υγείας μας, από διαρροή λυμάτων που αναβλύζουν μέσα από το δρόμο στην παραπάνω διεύθυνση. Τα νερά είναι προφανώς από την κεντρική αποχέτευση τα οποία συνεχώς τρέχουν και διανύουν απόσταση αρκετών δεκάδων μέτρων, φτάνοντας ενώ την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, λόγο κατηφορικής κλήσης του δρόμου. Παρακαλώ για την άμεση επέμβαση της αντίστοιχης υπηρεσίας.