Κανονική

Λακούβα στο οδόστρωμα

4
0
Οδόστρωμα – Πεζοδρόμια
Ανατέθηκε

Λακούβα στο οδόστρωμα επιφάνειας 1Χ1 μέτρου περίπου.