Κανονική

Καθαρισμός χόρτων

11
0
Κάδοι - Καθαριότητα
Σε εξέλιξη

Πρέπει να καθαριστεί όλος ο δρόμος της 13ης Σεπτεμβρίου από χόρτα, καθώς δημιουργείται πρόβλημα στους πεζούς